Dringende medische hulp illegalen

Volwassenen die illegaal in het land verblijven hebben geen recht op volledige maatschappelijke dienstverlening, maar enkel op dringende medische hulp.

Aanvraag

De aanvraag tot ten laste name van dringende medische hulp moet gebeuren bij het OCMW van de woonplaats. Uit het sociaal onderzoek moet blijken dat de persoon illegaal op het grondgebied verblijft, behoeftig is en dat de medische hulp medisch noodzakelijk was.