Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die enkel mogelijk is als je een verzoekschrift indient bij de arbeidsrechtbank.  De wet vraagt om hierin jouw overmatige schuldenlast en financiële draagkracht te omschrijven en aan te tonen dat je niet in staat bent om jouw schulden op duurzame wijze af te betalen. Wij helpen je bij het opmaken en indienen van dit  verzoekschrift.

De arbeidsrechtbank beslist of iemand een beroep kan doen op collectieve schuldenregeling.  Dit wil zeggen dat de arbeidsrechter oordeelt of alle voorwaarden voor een collectieve schuldenregeling aanwezig zijn.  De rechter duidt dan ook een schuldbemiddelaar aan, die jouw financiële situatie zal beheren.

Deze bemiddelaar kan het Sociaal Huis, een advocaat, notaris, deurwaarder of een andere erkende instelling zijn. Het Sociaal Huis van Deerlijk is een erkende instelling en werkt samen met de vzw schuldbemiddeling.

Minnelijke aanzuiveringsregeling

Tijdens de collectieve schuldenregeling maken we een aanzuiveringsregeling op, bekrachtigd door de rechtbank.  Als alle schuldeisers akkoord gaan met het aanzuiveringsplan, spreken we van een minnelijke aanzuiveringsregeling. Noch de inhoud, noch de duurtijd van deze regeling liggen vast bij wet.

Gerechtelijke aanzuiveringsregeling

Wanneer er geen akkoord  is, beslist de rechter op welke manier je de schulden moeten aanzuiveren. Dan spreken we van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling. De wet zegt dat dit maximaal vijf jaar kan duren, maar ook hier kunnen afwijkingen zijn.

Belangrijk om weten is dat een collectieve schuldenregeling niet gratis is.