Budgetbeheer

Budgetbeheer kan je vergelijken met budgetbegeleiding, maar hier gaat het nog een stap verder, ondat een maatschappelijk werker jouw inkomen beheert. De maatschappelijk werker stelt dan een inventaris op van alle inkomsten en uitgaven, waaronder de schulden.

Hoe werkt het?

We openen een budgetrekening op jouw naam waarmee de maatschappelijk werker betalingen zal uitvoeren. Alle inkomsten storten we op deze rekening, waarmee de maatschappelijk werker de vaste kosten zal vergoeden en de eventuele schulden in de mate van het mogelijke zal afbetalen. Aan de budgetrekening koppelen we een afnamerekening waarop de maatschappelijk werker het leefgeld zal storten.

Afbetalingsplan

Als je in budgetbeheer terechtkomt, onderhandelen we met de verschillende schuldeisers om tot een haalbaar afbetalingsplan te komen. De maandelijkse afbetalingen aan de schuldeisers kan over verschillende jaren lopen, afhankelijk van de schuldenlast. Zo komt de maatschappelijk werk(st)er tot een haalbaar afbetalingsplan voor de schuldeisers, kunnen we de vaste kosten vergoeden en het leefgeld betalen. We proberen ook een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Je spreekt regelmatig af met de maatschappelijk werker om de stand van zaken in het dossier te bespreken. Tijdens deze gesprekken bespreken we de uitgevoerde betalingen uitvoerig. We geven een dubbel van de uitgaven mee, indien gewenst. We hebben het ook over eventuele andere wensen die een weerslag hebben op het budget.

Samenwerking

Het Sociaal Huis werkt samen met de vzw schuldbemiddeling, waardoor ons centrum de mogelijkheid heeft een beroep te doen op de diensten van een juriste binnen het kader van de schuldbemiddeling.