Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding bestaat uit het geven van regelmatige adviezen en tussenkomsten.

Er kunnen een aantal brieven geschreven worden om een afbetalingsplan te bekomen bij de schuldeisers. Je blijft zelf verantwoordelijk voor jouw eigen inkomsten en uitgaven. Ook de afbetalingen moet je zelf uitvoeren, maar je komt regelmatig samen met een maatschappelijk werker voor overleg en de bespreking van de lopende zaken en uitgevoerde betalingen.