Afvalzakken

De gemeente biedt sommige Deerlijkenaren gratis restafvalzakken aan. Het gaat over mensen die bijvoorbeeld omwille van medische of beroepsmatige redenen veel afval produceren. Of over doelgroepen waar de aankoop van restafvalzakken een grote hap uit hun budget neemt.

 

Voor wie

  • Personen, gedomicilieerd in de gemeente, met incontinentie*- of stomaproblemen, die gestaafd zijn door een medisch attest van maximaal 3 maanden oud, ondertekend en gedateerd door een arts. Personen die in een woonzorgcentrum verblijven, komen niet in aanmerking.
  • Kinderopvanginitiatieven gevestigd in de gemeente, op basis van een attest van erkenning of toezicht, uitgereikt door de bevoegde instantie.
  • Personen waarbij het maandelijks beschikbaar inkomen lager ligt dan de armoededrempel van hun categorie gezinssamenstelling, op basis van een financieel onderzoek door de sociale dienst van de gemeente.

Aantal

  • Voor personen, gedomicilieerd in de gemeente, met incontinentie*- of stomaproblemen: jaarlijks 2 pakken grote restafvalzakken (af te halen in het Sociaal Huis).
  • Voor kinderopvanginitiatieven gevestigd in de gemeente: jaarlijks 1 pak grote restafvalzakken per schijf van 1 tot 7 voltijdse kinderen jonger dan 2,5 jaar (af te halen in het Sociaal Huis).
  • Voor personen waarbij het maandelijks beschikbaar inkomen lager ligt dan de armoededrempel van hun categorie gezinssamenstelling (af te halen in het voedselverdeelpunt vzw ‘t Netje en dat telkens tijdens het 1e moment van voedselbedeling van de maand)
    • Voor een alleenstaande: maandelijks 1 grote restafvalzak.
    • Voor een gezin: maandelijks 2 grote restafvalzakken.

* Via de mutualiteit bestaat er een incontinentieforfait. Dat is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden of van niet-afhankelijke personen. Meer informatie hierover is te verkrijgen via jouw mutualiteit.