Wilgenhoek

Wilgenhoek

De Wilgenhoek zal wel één van de kleinste natuurgebieden in Vlaanderen zijn. Het is amper een halve hectare groot, maar het is merkwaardig hoeveel soorten planten en dieren hier een stek vonden. Het gebiedje ligt midden een groene woonwijk tussen de Hendrik Consciencelaan en de Stijn Streuvelslaan. Groene wandelpaden zorgen voor corridors tussen het gebied en de buitenwereld.

Een stukje geschiedenis

Bij de aanleg van de woonwijk is een deel van de oppervlakte als open ruimte ingericht. Aanvankelijk werden deze percelen ingezaaid met gras en begraasd door koeien. Het gemeentebestuur van Deerlijk besliste in 2004 om het terrein in te richten als natuurgebied, net zoals het Wijmelbroek in de Pontstraat.

In 2005 werden de poelen gegraven en in 2006 werd de infrastructuur aangebracht, werden bomen geplant en werd het droog gedeelte ingezaaid. Op 27 mei 2006 werd het gebied officiëel opengesteld voor wandelaars.

Doelstelling

Bij de aanleg bestond het gebied uit enkele knotwilgenrijen, een gedeeltelijk droog en een vochtig weiland met een verlande poel. Dit was een prima begin om er een goed leefgebied van te maken voor dieren die zich in open woonwijken thuis voelen: zangvogels, salamanders, padden, vlinders. De vochtige weide had mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een natuurlijke bloemenweide.

Het project wil aantonen dat met weinig inspanningen en zonder gebruik te maken van pesticiden restgronden kunnen omgevormd worden tot aantrekkelijke en waardevolle natuurhoekjes.

Het gebied is toegankelijk op de voetpaden.

Fauna en flora

Het vochtige weiland zorgt voor de specifieke Pinksterbloem die door de verarming van de bodem flink zal uitbreiden. In het voorjaar zal de vochtige weide jaar na jaar meer paarswit kleuren. De Pinksterbloem is de waardplant voor tal van mooie insecten zoals het oranjetipje, een vlinder met oranje vleugeltopjes.

Ook de poelen zorgen voor een specifieke fauna en flora. In het bloeiseizoen kan het wateroppervlak wit kleuren van de waterranonkels. Deze planten zijn familie van de boterbloemen en leven uitsluitend in of bij het water. Waterjuffers verdedigen tussen de bloemen hun territorium en salamanders zetten hun eitjes af op de onderwaterstengels. 

Bezoekje brengen

Er zijn drie ingangen:

  • één via de Stijn Streuvelslaan
  • één via de Hendrik Consciencelaan
  • één via het wandelpad tussen de Pikkelstraat en de Stijn Streuvelslaan