Wijmelbroek

Wijmelbroek

Voor de aanleg van dit park, bestond het gebied uit een aantal vochtige, moerasachtige weiden die ook wel eens 'broek' worden genoemd. Langs de Wijmelbeek, die ontspringt in dit gebied, was er veel wortelopslag van wilgentwijgen of wijmen. Uit dit alles kan de historische achtergrond van de naam Wijmelbroek worden afgeleid.

Bij de aanleg van het park werd ervoor geopteerd het oorspronkelijk landschap zoveel mogelijk te herstellen. Zo werd een gebied met kleinschalige landschapselementen gecreëerd met onder andere sloten, een bloemenweide en een hoogstammige boomgaard van oude fruitsoorten.

Bermen, beplant met bosgoed en hoogstammige bomen zorgen voor een afscherming van het gebied.

Fauna en flora

Het water van de sloten is vrij zuiver en kent dan ook een heel gevarieerde plantengroei. Naast allerlei waterplanten worden de sloten bevolkt met stekelbaarsjes, kikkers, oppervlaktewantsen en allerlei waterkevers.

De vochtige graslanden van het gebied zijn uniek. Aan dergelijke vochtige gebieden zijn specifieke plantensoorten gebonden, zoals de pinksterbloem en moerasspirea. Er werden houtmijten aangelegd, die dienen als leefplaats voor tal van kleinere dieren zoals de egel of de winterkoning. Nestkasten werd geplaatst voor zangvogels, torenvalk en kerkuil.

Bezoekje brengen

Op het wandelpad zijn uitkijkposten voorzien, van waaruit het gebied kan bekeken worden, zonder de aanwezige fauna te storen.

Er zijn twee ingangen :

  • één via de Pieter Jan Renierstraat
  • één via de Pontstraat