Wettelijk samenwonen beëindigen

Deze dienstverlening is beschikbaar via: snelbalie / afspraak / online

Informatie

Wettelijk samenwonen eindigt automatisch als een van de partners trouwt of overlijdt. Daarnaast kan je de overeenkomst tot wettelijk samenwonen gezamenlijk (in onderlinge overeenstemming) of alleen (eenzijdig) beëindigen. Deze beëindiging gebeurt door een schriftelijke verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar minstens één van de partijen staat ingeschreven. Let op: de overeenkomst wordt niet automatisch beëindigd door elk op een apart adres te wonen. 

Procedure

WIE KAN HET WETTELIJK SAMENWONEN BEëindigen?
  • Beide partners samen (in onderlinge overeenstemming).
  • Een van de partners (eenzijdige ontbinding).
HOE GEBEURT DE beëindiging?
  • Al naargelang een gezamenlijke of éénzijdige ontbinding melden beide partners of een van de partners zich aan bij de dienst burgerzaken. 
  • Bij eenzijdige ontbinding wordt de andere partij hiervan binnen de acht dagen op de hoogte gebracht. Deze kennisgeving gebeurt aan de hand van een gerechtsdeurwaardersexploot. Diegene die de verklaring van eenzijdige beëindiging aflegt, moet de kosten hiervan vooraf betalen bij een deurwaarder en het bewijs van betaling van deze kosten binnenbrengen.
WAT MOET JE MEENEMEN?
  • Bij gezamenlijke ontbinding: de identiteitskaarten van beide personen.
  • Bij eenzijdige ontbinding: de eigen identiteitskaart + betalingsbewijs aan gerechtsdeurwaarder.

Kostprijs

  • De gezamenlijke ontbinding van de verklaring van wettelijk samenwonen is gratis.
  • Bij eenzijdige ontbinding van wettelijk samenwonen, betaal je de kosten van het gerechtsdeurwaarderexploot (dit kan gaan van 75 tot 250 euro).

Maak een afspraak