Welkom zonder afspraak

Vanaf 30 november 2023 kan je voor bepaalde zaken zonder afspraak terecht op het gemeentehuis. We voorzien dit elke donderdag maar daarnaast blijft de werking op afspraak nog steeds bestaan. Deze nieuwe onthaalwerking komt er doordat we streven naar een maximale dienstverlening en minimale wachttijden. Let op: je kan niet voor álle diensten en producten gewoon het gemeentehuis binnenwandelen. Bepaalde zaken vereisen nu eenmaal een langere verwerktijd. Als we die ook zonder afspraak zouden behandelen, wordt de wachtrij natuurlijk opnieuw terug veel langer. En dat is net wat we willen vermijden. Voor welke producten en diensten geen afspraak nodig is, lijsten we hier op:

Identiteit en reizen

 • Afhalen reispas
 • Reistoelating voor minderjarige aanvragen
 • Aanvragen nieuwe PIN-PUK code

Rijbewijs

 • Afhalen (voorlopig) rijbewijs

Verhuizen en wonen

 • Aangifte van adreswijziging
 • Adreswijziging - aanpassen kaart(en) na controle wijkagent
 • Afhalen bewonerskaart

Akten, attesten en uittreksels

 • Afhalen van akten en attesten
 • Afhalen uittreksel uit het strafregister
 • Handtekening wettigen

Overige

 • Afhalen blanco papier voor wilsverklaring euthanasie
 • Afhalen blanco papier voor laatste wilsbeschikking
 • Afhalen blanco papier voor negatieve wilsverklaring
 • Afhalen blanco papier voor orgaandonatie
 • Verklaring orgaandonatie
 • Afleveren attest inenting poliomyelitis
 • Huisvuilzakken aankopen
 • Afhalen stratenplan Deerlijk
 • Afhalen sticker 'geen reclame'
 • Aankoop Deerlijkbon

 

HULP AAN HET ONTHAAL

Naast deze producten en diensten, ben je aan ons onthaal elke dag welkom voor hulp bij het maken van een afspraak of hulp bij het aanvragen van attesten (identiteitskaart + pincode nodig). 

AAN DE BEURT

Zonder een afspraak kom je aan de beurt in volgorde van aankomst én na klanten die langskomen met een afspraak. De drukte zal dus de wachttijd bepalen. Goed om weten: het drukste moment op donderdag is vaak tussen 17.30 en 18.30 uur.

E-loket

Heel wat documenten zijn tegenwoordig ook online te verkrijgen. Dat kan makkelijk via het e-loket.

Naar het e-loket