Wegwijs in bewegwijzering

Onze Vlaamse wegen staan dicht bezaaid met borden die de weg aangeven naar toeristische trekpleisters, campings, restaurants, handelszaken, industriezones en andere locaties. De veelheid aan wegwijzers komt echter niet altijd de duidelijkheid ten goede. Het is soms moeilijk om door het bos de bomen te zien. Nochtans zijn deze aanwijzingsborden in de eerste plaats bedoeld om weggebruikers richting te geven en een veilig en vlot verkeer te verzekeren. De plaatsing van bewegwijzering naar bedrijven is dan ook strikt gereglementeerd. De bepalingen uit de gemeentelijke algemene politieverordening werden opgesteld conform hogere wetgeving, namelijk het koninklijk en ministerieel besluit van 1 februari 1991.

 

Voorwaarden
  • Alleenstaande bedrijven buiten de bebouwde kom krijgen enkel toelating voor bewegwijzering als ze veel verkeer met zich meebrengen. Of een bedrijf veel verkeer genereert, wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

    • Er zijn minstens 10 werknemers tewerkgesteld. 
    • Het bedrijf kan aantonen dat het cliënteel of hun belangen over minstens twee provincies verspreid zijn.
  • Bedrijven die in een industriezone liggen, mogen enkel binnen deze industriezone bewegwijzerd worden.
  • Binnen de bebouwde kommen worden de restaurants niet bewegwijzerd.
  • Handelshuizen, hoe groot ze ook mogen zijn, mogen niet bewegwijzerd worden.

 

Aanvraag indienen

Een aanvraag voor bewegwijzering kan per mail naar de dienst economie.

Aanvraag indienen