Archief Leon Defraeye

De basis van het archief- en documentatiecentrum vormt het persoonlijk archief van heemkundige Leon Defraeye (1899-1977), dat bij zijn dood door de gemeente in eigendom werd verworven. Het werd aan de heemkring in beheer gegeven en wordt systematisch uitgebreid door eigen verzameling, aankopen en giften. We beperken ons wel tot de gemeente Deerlijk.

Wat kan je er zo allemaal vinden?

  • parochieregisters op microfilm (een degelijke microfilmlezer staat ter beschikking)
  • uitgebreide, geïnventariseerde diatheek
  • uitgebreide, gedeeltelijk geïnventariseerde fototheek
  • beginnende digitheek
  • kaarten en plannen
  • kerkarchief Sint-Columbaparochie, Deerlijk Centrum (origineel)
  • kerkarchief O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen van Sint-Lodewijk
  • tientallen dossiers over feodale geschiedenis, café's, hoeven, folklore, verenigingsleven, overheid, politiek, onderwijs, sport, personages en families, beide wereldoorlogen, toponymie, infrastructuur, molens, kerken, kapellen enz.

Er is eveneens een uitgebreide geschied- en heemkundige bibliotheek ter beschikking, met onder meer gespecialiseerde woordenboeken en naslagwerken. Er kan niets worden ontleend, wel bestaat er mogelijkheid tot fotokopiëren.

Ook het archief van René De Clercq, beheerd door het René De Clercqgenootschap, werd hier ondergebracht.