Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Doel - Taak

Het Lokaal Overleg:

 • bespreekt de kinderopvangsituatie in de gemeente (de buitenschoolse opvang, de dagopvang, de opvang buiten de normale werkuren enz.);
 • brengt het aanbod aan kinderopvang in de gemeente in kaart, zoekt oplossingen voor eventuele opvangtekorten en signaleert die aan de bevoegde overheden;
 • stimuleert de kwaliteit van de opvang in de gemeente en informeert ouders over het kinderopvangaanbod.

Samenstelling

Voorzitter

Greet Verbeke

Lokale actoren

 • Olivier Vlieghe (afgevaardigde gemeentelijk onderwijs)
 • Jan Depraetere (afgevaardigde vrij onderwijs)
 • Isabelle Christiaens (afgevaardigde gemeentschapsonderwijs)
 • Thomas Herrero (afgevaardigde speelpleinwerking)
 • Johannes Rodenbach (afgevaardigde jeugdraad)
 • Marina Parmentier (afgevaardigde cultuurraad)
 • Rik Devos (afgevaardigde sportraad)
 • Martine Fryns (afgevaardigde onthaalouders - Reddie Teddy)
 • Iris Ghyselen (afgevaardigde onthaalouders - Landelijke Kinderopvang)
 • Ine Barbary (afgevaardigde onthaalouders - vzw Kindercentrum)
 • Greet Verbeke (afgevaardigde zelfstandige onthaalouders)
 • Conny Verhaeghe(afgevaardigde zelfstandige onthaalouders)
 • Johanna Declercq (afgevaardigde minicrèche)
 • Els Maenhout (afgevaardigde minicrèche)
 • Annelies Depraetere (maatschappelijk werker OCMW belast met materie LOK)

Lokale gebruiker

 • Virginie Landuyt (niet-georganiseerde ouder waarvan kind naar Deerlijkse school gaat en die niet verwant is met het lid van de geleding van de grootouders)
 • Berthe Daveloose (afgevaardigde ouderraad gemeentelijk onderwijs)
 • Andy Demeulemeester (afgevaardigde ouderraad gemeenschapsonderwijs)
 • Myriam Reynaert (afgevaardigde Gezinsbond)
 • Paul Verschuere (afgevaardigde christelijke mutualiteit)
 • Maureen Deleu (afgevaardigde socialistische mutualiteit)
 • Wim Vermeulen (afgevaardigde liberale mutualiteit)

Niet-stemgerechtigde leden

 • Kaat Olivier (schepen sociale zaken)
 • Ingrid Deroubaix (CD&V)
 • Drik Nuytens (Open VLD)
 • Mieke Ottevaere (N-VA)
 • Ina Soetaert (sp.a)
 • Ann Vercauteren (Kind en Gezin)
 • Rita Joseph (OCMW-raadslid)
 • Delphine Decock (jeugddienst)

Overzicht onthaalouders in Deerlijk

www.kinderopvangwijzer.be/deerlijk

Vercruysse de Solartstraat 22
8540
056 73 63 30
Alles weergeven