Vervolgtraject

Fasering

De plannen voor het centrumpark en het vrijetijdscentrum kunnen we niet in 1 keer uitvoeren. Een cluster sociale woningen neemt vandaag nog een deel van de site in. Zij verdwijnen op termijn. Het ontwerp vatten we daarom op als een faseerbaar park, dat we maximaal ontharden en vergroenen in de eerste fase. Het slopen van de voormalige gebouwen van de brandweer, ontharding en aanleg actieve strip, heraanleg van het bestaande park en heraanleg van een deel van de Harelbekestraat en de Hoogstraat. De voorbereiding van deze eerste fase is reeds gestart. Denk daarbij aan het opmaken van het technisch dossier, het aanvragen van de vergunningen en het aanstellen van een aannemer. De uitvoering zelf staat gepland in de loop van 2023 - 2024. In de tweede fase plannen we de sloop van de sociale woningen en ondergrondse parking, het bouwen van het vrijetijdscentrum en het aanleggen van een parkeerpocket. Verder staan we in deze fase ook in voor de ontharding en aanleg van het nieuwe gedeelte van het park.

Conclusie

Het masterplan voor het centrumpark van Deerlijk is een belangrijke eerste stap voor de publieke ruimte in het hart van de gemeente. Het project heeft verder gebouwd op het masterplan uitgewerkt door Leiedal in 2017-2018 en heeft de input van de verschillende betrokken partijen verwerkt. Het ontwerpend onderzoek heeft echter toegelaten om het programma voor de site, en met uitbreiding voor het volledige centrum, te verfijnen. Er werd over de perceelsgrenzen heen gekeken en ontworpen om opportuniteiten op te zoeken. Dit onderzoek heeft ook geleid tot een verandering van het programma op de site van ‘Mijn Huis’, hetgeen in de looptijd van het project wat extra tijd heeft gevraagd. De ambities voor het centrumpark werden duidelijk vastgelegd waarbij de site een belangrijke groene ruimte zal vormen voor de gemeente, aangevuld met het publiek programma van het vrijetijdscentrum. Hierbij zien we de site van het centrumpark samen met de gemeentehuissite als één campus voor de bewoners van de gemeente. De krijtlijnen voor de publieke ruimte werden vastgelegd zodat de uitvoering stapsgewijs tot een goed einde gebracht kan worden.