Speelstraat

In een speelstraat houden we (een deel van) de openbare weg vrij, zodat je echt op straat kan spelen, skaten, steppen, krijttekeningen maken en meer. Samengevat: koning Auto maakt tijdelijk plaats voor spelende kinderen!

Welke straten komen in aanmerking?

Een kandidaat-speelstraat moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • De straat ligt in een buurt met een overheersend woonkarakter.
  • In de straat geldt een snelheidsbeperking van maximaal 50 km per uur.
  • De straat heeft geen doorgaand verkeer en is niet bediend door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.
  • De omringende straten blijven bereikbaar bij het afsluiten van de speelstraat.

Lees het reglement aandachtig om te weten hoe je een speelstraat organiseert en aan wat je moet voldoen.

Reglement speelstraat

Aanvraag

Evenementen op het openbaar domein, inclusief de organisatie van een speelstraat, vereisen toestemming van het lokale bestuur. Registreer je aanvraag via het digitale evenementenloket van de gemeente Deerlijk. De aanvraag moet ten laatste 30 kalenderdagen of voorhand ingediend zijn.

Vraag een speelstraat aan

Nodige documenten

Hou volgende documenten bij de hand tijdens het registreren van de aanvraag.

Gebruik het speelmateriaal van de uitleendienst

Organisatoren van een speelstraat kunnen gratis speelmateriaal ontlenen bij de uitleendienst. Raadpleeg de limitatieve lijst van materialen en bezorg je aanvraag via uitleendienst@deerlijk.be.