Erkenningsreglement als Deerlijkse vereniging

Deerlijkse verenigingen kunnen zich laten erkennen door het lokaal bestuur. Met die erkenning wil het lokaal bestuur in de eerste plaats een blijk van waardering en vertrouwen geven in jouw vereniging. Maar met de uitrol van een erkenningsreglement willen we ook het verenigingsveld in onze gemeente beter in kaart brengen. Want onbekend maakt misschien wel onbemind. Bij de burger, bij het lokaal bestuur en bij verenigingen onderling.

Als erkende Deerlijkse vereniging mag je rekenen op een gerichte communicatie en informatie op maat vanuit de gemeente. Je krijgt een plek op de gemeentelijke website zodat iedereen je vereniging op een makkelijke manier kan vinden, leren kennen en contacteren. 

Hoewel de erkenning als Deerlijkse vereniging niet altijd een absolute voorwaarde hoeft te zijn, biedt deze voor het lokaal bestuur ook een kapstok bij het toekennen van financiële, logistieke en administratieve ondersteuning. Of je als vereniging erkend moet zijn om in aanmerking te komen voor een subsidie, premie of andere vorm van ondersteuning, of een retributie dient te betalen, wordt steeds bepaald in het respectievelijke reglement zelf.

Voorwaarden

 • De vereniging is structureel en duurzaam opgericht zonder beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk;
 • De vereniging beschikt over goedgekeurde statuten of een huishoudelijk reglement of een duidelijke omschrijving van het doel van de vereniging;
 • De vereniging is een open vereniging. Iedereen kan lid worden op voorwaarde dat de reglementen en doelstellingen van de vereniging worden gerespecteerd;
 • De zetel of het secretariaat van de vereniging is gevestigd op het grondgebied van Deerlijk, tenzij in geval van een fusieclub/vereniging met een duidelijk aantoonbare werking en verankering in Deerlijk;
 • De vereniging wordt geleid door een autonoom bestuur bestaande uit minstens 3 personen en waarvan minstens één bestuurslid inwoner is van de gemeente Deerlijk;
 • De vereniging heeft een aantoonbare werking in en voor Deerlijk, tenzij men kan aantonen dat er in de gemeente onvoldoende of geen accommodatie aanwezig is om de activiteiten naar behoren te kunnen inrichten;
 • De vereniging gebruikt de Nederlandse taal bij haar werking en tijdens de uitoefening van de activiteiten
 • De vereniging heeft minstens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten voor haar leden die vrijwilligerswerk verrichten;
 • De vereniging dient te allen tijde te voldoen aan alle financiële verplichtingen tegenover het gemeentebestuur, voert een eigen boekhouding en heeft een afzonderlijke rekening op naam van de vereniging.

Categorieën

Je kan jouw vereniging laten erkennen binnen één van volgende categorieën: 

 • Benefietorganisatie 
 • Wijkcomité 
 • Feestcomité 
 • Jeugdvereniging 
 • Jeugdbeweging 
 • Jeugdinfrastructuur beherende vereniging 
 • Noord-Zuid-vereniging 
 • Welzijnsorganisatie 
 • Humanitaire organisatie 
 • Milieuvereniging 
 • Seniorenvereniging 
 • Socio-culturele vereniging 
 • Kunstenvereniging 
 • Erfgoedvereniging 
 • Sportvereniging 
 • Sportorganisatiecomité 
 • Ondernemersvereniging 

Indienen aanvraag

Reglement

Meer informatie