Charter De Lawaaier

Vanuit jeugdraad Deerlijk is een werkgroep van jongeren samengekomen om zich vanuit hun leefwereld en organisatie te buigen over het probleem ‘geluidsoverlast bij jeugdfuiven’. Deze werkgroep kwam een eerst keer samen in december 2016 en stelde daarbij voor een charter op te stellen. Dit charter moest enkele punten omvatten waar de jeugdverenigingen zich voor engageren, waarmee zij rekening zullen houden bij het organiseren van een fuif of evenement.

Na een openbaar onderzoek, een overleg met de buren van de jeugdlokalen en een presentatie op de gemeenteraad werd het charter voor de eerste keer officieel ondertekend in 2017 door het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de hoofdverantwoordelijken van de jeugdverenigingen.

Het charter werd door de jeugddienst aan alle leidingsploegen van de Deerlijkse jeugdverenigingen voorgesteld en er werd een opleiding rond geluidsnormen gegeven. Jaarlijks wordt het charter geëvalueerd door de jeugdraad en de hoofdverantwoordelijken en daarna opnieuw ondertekend door alle partners.

Momenteel bestaat het charter uit 15 (info)punten

 • Geschiedenis van het fuifbeleid in Deerlijk.
 • Spreidingsbeleid
 • Voorzorgsmaatregelen die al genomen worden in jeugdlokalen.
 • Tegemoetkomingen die reeds gedaan worden naar de buren toe.
 • Maatregelen die genomen worden bij het verhuur van het lokaal.
 • Binnen = binnen, buiten = buiten.
 • Fuiven in tenten en openlucht.
 • Meten van geluid en decibels.
 • Vergunning afwijking geluidsnormen.
 • Gevolgen volgens de Algemene Politieverordening Deerlijk.
 • Opleiding rond geluidsnormen.
 • Communicatie op voorhand.
 • Spandoek “Respect voor de buren”.
 • Jaarlijkse evaluatie op de jeugdraad en hernieuwing door nieuwe hoofdverantwoordelijken.
 • Oproep naar wederzijds respect.

Het is de bedoeling om in de toekomst deze (info)punten verder uit te werken of te verbreden zodat ook andere verenigingen die evenementen organiseren op het grondgebied van Deerlijk zich kunnen vinden in het charter.

Charter De Lawaaier