Toelage organiseren straatfeest

Je kan een toelage aanvragen voor het organiseren van kleine straatfeesten. Onder straatfeest verstaan we: een kleinschalig zomerfeest, kerstfeest, Sinterklaasfeest, nieuwjaarsreceptie, barbecue ...

De toelage kan je gebruiken voor bijvoorbeeld het huren van een tent, straatanimatie, algemene kosten enz. en wordt:

  • éénmaal per jaar toegekend per organisatie en per straatfeest;
  • berekend aan de hand van de ingediende aanvragen met een maximum van 150 euro;
  • uitbetaald in de maand december.

Voorwaarden

  • Het straatfeest vindt plaats op het grondgebied Deerlijk.
  • De organisatie mag niet aangesloten zijn bij een Deerlijkse raad of het Centraal Feestcomité of er deel van uitmaken.
  • De organisatie mag op geen enkele andere manier subsidies ontvangen van de gemeente.

Wat moet je meebrengen?

De aanvraag is slechts geldig wanneer de volgende documenten worden bijgevoegd:

  • het aanvraagformulier toelage straatfeesten
  • een officiële aanvraag aan de gemeente (zoals bv. vraag tot materiële medewerking, toelating afsluiten straat)
  • een uitnodiging, affiche, advertentie of krantenartikel

Aanvraagformulier toelage straatfeesten (pdf)

Aanvraagformulier toelage straatfeesten (word)

Meer info

Aanvragen kan je via mail indienen tussen 1 december en 30 november van het te betoelagen jaar bij het gemeentebestuur.