FLYEREN OP OPENBAAR DOMEIN OF IN BRIEVENBUSSEN

Wil je graag reclame maken voor jouw organisatie door flyers, strooibriefjes, pamfletten... uit te delen op openbaar domein (bv. tijdens de marktdag, aan de uitgang van een school...) of in de brievenbussen? Op deze pagina lijsten we de wettelijke bepalingen, afkomstig uit de algemene politieverordening, voor je op.

Wettelijke bepalingen algemene politieverordening

 • Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of achter te laten op andere plaatsen, anders dan de brievenbus.

 • Het is verboden niet-geadresseerd reclamedrukwerk te deponeren in de brievenbussen die voorzien zijn van een tekst waarbij de bewoners te kennen geven dat zij dit niet wensen ('geen-reclame' sticker).

 • Als overtreders worden beschouwd: diegene die de stukken effectief heeft bedeeld of gedeponeerd en - zo deze niet kan worden geïdentificeerd - de distributeur die de opdracht gaf om de stukken te bedelen.

 • Het is verboden enig commercieel voorwerp (staaltjes en dergelijke) te verspreiden zonder vooraf de burgemeester – via de lokale politie - hiervan in kennis te hebben gesteld.

Nog enkele tips voor flyeren

 • Vermeld zichtbaar de verantwoordelijke uitgever (naam en adres van een natuurlijk persoon bijvoorbeeld “v.u.: Peter Janssens, Grote Markt 1, 1000 Brussel”). Het weglaten van deze vermelding is strafbaar.
 • Flyeren op openbaar domein? Vermeld de volgende zin: "niet op de openbare weg gooien". 
 • Wees verantwoordelijk en ruim, na een flyeractie, eventueel weggegooide flyers in een straal van 100 meter op. 
 • Flyeracties langs gewestwegen (bv. N36) moet je aanvragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be). 
 • De gemeente Deerlijk heft geen belastingen op niet-geadresseerd reclamedrukwerk.

 

AFFICHEKASTEN EN PRIKBORDEN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

Aan het gemeentehuis zijn er affichekasten ter beschikking en ook in andere gemeentelijke gebouwen hebben we prikborden waar geregeld affiches uithangen. Deze zijn voorbestemd voor:

 • Eigen gemeentelijke communicatie
 • Communicatie door andere overheidsinstanties
 • Communicatie door Deerlijkse verenigingen

Als onderneming heb je dus geen toestemming om hier jouw producten of diensten te promoten. Mocht je dit toch trachten te doen, zullen jouw affiches door onze diensten verwijderd worden. 

Succes! Nog vragen? Contacteer onze dienst economie.