Weghalen afvalstoffen en sluikstort

Zwerfvuil en sluikstorten zijn fenomenen die zich ondanks tal van sensibilisatieacties blijven voordoen. In de gemeente treffen we dan ook af en toe sluikstorten aan. Op basis van de algemene politieverordening kan de gemeente de nodige maatregelen laten uitvoeren op kosten en risico van de overtreder om de sluikstort of het afval op te ruimen.

Voor het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijze, plaats of tijdstip heffen we een retributie. Deze retributie is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen gestort of achtergelaten heeft. De persoon die de opdracht of de toelating gaf of de eigenaar van de afvalstoffen is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de retributie. Voor wat betreft hondenpoep, is de begeleider, of degene die voor de hond verantwoordelijk is, de retributie verschuldigd.

  • Afval door sluikstorten op openbaar domein kan door de gemeentediensten opgehaald worden.
  • Voor afval door sluikstorten op privéterrein, neem je contact op met de politie om een proces verbaal te laten opmaken.
Kosten

De retributie wordt in de volgende categorieën ingedeeld en als volgt vastgesteld:

  • Zeer klein afval: afval met een gewicht van minder dan 1 kg. Hondenpoep wordt gelijkgesteld met zeer klein afval: 30 euro
  • Klein afval: afval met een gewicht vanaf 1 kg tot en met 10 kg: 110 euro
  • Middelgroot afval: afval met een gewicht van meer dan 10 kg tot en met 20 kg: 260 euro
  • Groot afval: afval met een gewicht van meer dan 20 kg tot en met 500 kg: 520 euro
  • Grote hoeveelheden afval en gevaarlijke afvalstoffen: afval met een gewicht van meer dan 500 kg: 1.300 euro

Behoort het te verwijderen of weg te halen afval tot verschillende van de hierboven vermelde categorieën, dan is de duurste categorie van toepassing.