Verwaarlozing

Verwaarlozing van woningen en gebouwen is een gemeentelijke bevoegdheid. De gemeente neemt deze taak ter harte en wil werk maken van een mooier straatbeeld door verwaarloosde panden in een vroeg stadium te detecteren en hun eigenaars te sensibiliseren. Verwaarlozing kan namelijk soms eenvoudig op te lossen zijn.

Gebouwen, woningen en bedrijfsgebouwen zijn verwaarloosd als ze ernstige uiterlijke tekenen van verval vertonen. We houden hiervoor rekening met wat vanaf het openbaar domein zichtbaar is. Het kan gaan om ernstige tekenen van verval aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene gebreken en beperkte gebreken. Een woning of gebouw is verwaarloosd bij 2 beperkte of 1 algemeen gebrek.

Woonwijs, de intergemeentelijke samenwerking wonen Deerlijk, Harelbeke, Kuurne en Lendelede, controleert de verwaarlozing en volgt ze op. Ze bekijken alle woningen en gebouwen vanaf het openbaar domein en aan de hand van een technische checklist. Eigenaars van woningen of gebouwen die verwaarloosd zijn, ontvangen vervolgens een waarschuwingsbrief met de vastgestelde tekenen van verval en de ondersteunende maatregelen vanuit de gemeente (premies, renovatiebegeleiding …). Op die manier wil de gemeente deze eigenaars aanzetten om hun pand op te frissen en de gebreken weg te werken. Indien blijkt dat de woning of het gebouw 1 jaar na de waarschuwingsbrief nog steeds verwaarloosd is, dan wordt deze op de gemeentelijke inventaris van verwaarloosde woningen opgenomen.

Extra informatie

Ruimte Vlaanderen inventariseert verwaarloosde bedrijfsgebouwen . Meer informatie over de definitie van een verwaarloosd bedrijfsgebouw, de heffing, vrijstellingen en schrapping vind je op hun website.