Verspreiden aan niet-inwoners van het gemeentenieuws

Aan niet-inwoners van de gemeente wordt de mogelijkheid geboden om te kiezen tussen ofwel het gratis raadplegen van het gemeentenieuws via de gemeentelijke website, ofwel tegen een bijdrage een exemplaar te ontvangen. 

Voorwaarden

De aanvraag voor dit jaarabonnement dient te gebeuren vóór 15 december van het voorgaande jaar.

Kosten

Indien een niet-inwoner ervoor kiest om het gemeentenieuws maandelijks per post besteld te krijgen, dan gebeurt dit tegen de jaarlijkse betaling vooraf van een vergoeding van:

  • abonnee binnenlandse bestemming: 20 euro per jaar;
  • abonnee buitenlandse, Europese bestemming: 40 euro per jaar;
  • abonnee buitenlandse, niet-Europese bestemming: 50 euro per jaar.

Wetgeving of reglement

Stap 1:

Dienst: