Verhuis naar buitenland

Wat?

Wil je voor een langere tijd (meer dan een jaar) verhuizen naar het buitenland of je wil je definitief vestigen in het buitenland, dan moet je een aantal administratieve taken vervullen. Je wordt op deze manier afgeschreven naar het buitenland.  

Wie?

Inwoners van Deerlijk die naar het buitenland gaan verhuizen. Bij voorkeur vraag je jouw afschrijving naar het buitenland persoonlijk aan.

Wanneer?

De aangifte van vertrek en het uitschrijven uit het bevolkingsregister doe je best zo dicht mogelijk bij de datum van vertrek. Eens uitgeschreven is het niet mogelijk nog officiële verrichtingen te doen. Heb je na jouw afschrijving naar het buitenland een nieuwe identiteitskaart of reispas nodig, dan moet je dit aanvragen bij de Belgische ambassade of consulaat van het land waar je gaat wonen.

Hoe?

Wanneer je in het bezit bent van je adres in het buitenland, doe je aangifte van je vertrek:
  • In het gemeentehuis bij dienst burgerzaken (openingsuren).
  • Of via het elektronisch formulier. In dit geval stuur je een kopie/scan van voor- en achterkant van jouw identiteitskaart in bijlage mee.

Wat moet je meebrengen?

  • Jouw identiteitskaart
  • De pin-code. Het adres op de chip van jouw identiteitskaart wordt bij de afschrijving naar het buitenland direct aangepast.
  • Indien nodig de codes van de kids-ID's. Verhuizen de kinderen mee naar het buitenland en hebben ze een kids-ID, dan moet ook op deze kaart het adres aangepast worden. Breng de puk-code mee als jouw kind jonger is dan 6 jaar, breng de pin-code mee als jouw kind ouder is dan 6 jaar.

Aanpassen elektronische identiteitskaart

Jouw identiteitskaart blijft geldig. Alleen het adres wordt aangepast!

Indien je je persoonlijk aanmeldt bij de dienst burgerzaken voor de aangifte van je verhuis naar het buitenland, dan wordt ook het adres op je elektronische identiteitskaart aangepast.

Indien je de aangifte via het elektronisch formulier doet, dan moet je nog langskomen bij de dienst burgerzaken om je elektronische identiteitskaart aan te passen.

Je ontvangt een aantal exemplaren van het model 8 'bewijs van afvoering'. Dit document bevestigt dat je naar het buitenland afgeschreven bent.

Als je niet kunt langskomen naar de dienst burgerzaken om het adres op de chip van jouw identiteitskaart te laten aanpassen, dan moet je langsgaan bij de Belgische ambassade of een consulaat van het land waar je naartoe gaat. Ook bij de ambassade heb je hiervoor de pincode van jouw identiteitskaart nodig. De dienst burgerzaken zal je via mail het model 8 'bewijs van afvoering' overmaken.

Aanmelden in het buitenland

Het model 8 dient voor:

  • aanmelding bij de plaatselijke overheid van het land waar je gaat wonen;
  • aanmelding bij de Belgische diplomatieke of consulaire overheid in het land waar je gaat wonen.

Als je je laat inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters kan je gebruik maken van dezelfde diensten als deze van de gemeentelijke diensten in België wat het beheer van je administratief dossier betreft.

De ambassade of het consulaat kan je dan helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling,...). Via de ambassade of het consulaat zal je ook kunnen deelnemen aan bepaalde verkiezingen in België.

Mogelijk heb je ook een exemplaar van het model 8 nodig wanneer je later terugkomt naar België en je jouw meubels e.d. wenst mee te brengen. Als je geen exemplaar van het model 8 hebt, dan kan je altijd een nieuw exemplaar opvragen bij de laatste Belgische gemeente waar je woonde.

Kosten?

Een afschrijving naar het buitenland is gratis.

Meer info

Stap 1:

 

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
Nu open
Meer
Alles weergeven