Uitleendienst feestmateriaal

Het gemeentebestuur van Deerlijk stelt feestmateriaal ter beschikking van het socio-culturele verenigingsleven voor hun activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Deerlijk.

Voorwaarden

Wie kan er ontlenen?

  • Gemeentelijke adviesraden, gemeentelijke commissies, de beheersorganen en hun respectievelijke werkgroepen en onderwijsinstellingen, gelegen op het grondgebied Deerlijk.
  • Deerlijkse verenigingen aangesloten bij een erkende Deerlijkse adviesraad.
  • Deerlijkse vereniging/organisatie of een tijdelijke vereniging/organisatie die niet aangesloten is bij een erkende Deerlijkse adviesraad. Minstens de helft van de leden van het bestuur van de vereniging/organisatie moet in Deerlijk wonen.
  • niet-Deerlijkse verenigingen of privépersonen wonende in Deerlijk (deze categorie kan enkel materiaal van de jeugddienst lenen)

Kosten

De huurprijs van het materiaal is vastgelegd in het retributiereglement van de uitleendiensten, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 5 december 2013.

Wetgeving of reglement

Stap 1:

Uitleenmaterialen aanvragen

Vul het inlichtingenformulier evenementen (PDF) of inlichtingenformulier evenementen (Word) in. Bezorg het aan de dienst secretariaat.
Uitzondering: aanvragen door de feestcomités van Deerlijk moeten gebeuren via dit (PDF) of dit (Word) aanvraagformulier en dienen rechtstreeks aan de cultuurdienst te worden bezorgd.

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
056 69 47 20
Nu open
Meer
Alles weergeven