Uitleendienst

Het gemeentebestuur leent feestmateriaal uit aan verenigingen voor activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Deerlijk.

Wie kan er ontlenen?

  • Gemeentelijke adviesraden, gemeentelijke commissies, de beheersorganen en hun respectievelijke werkgroepen en onderwijsinstellingen, gelegen op het grondgebied Deerlijk.
  • Deerlijkse verenigingen aangesloten bij een erkende Deerlijkse adviesraad.
  • Deerlijkse vereniging/organisatie of een tijdelijke vereniging/organisatie die niet aangesloten is bij een erkende Deerlijkse adviesraad. Minstens de helft van de leden van het bestuur van de vereniging/organisatie moet in Deerlijk wonen.
  • Niet-Deerlijkse verenigingen of privépersonen die in Deerlijk wonen. Zij kunnen enkel klein materiaal van de jeugddienst lenen.
Kosten

De huurprijs van het materiaal is vastgelegd in het retributiereglement van de uitleendiensten.