Tewerkstelling art. 60 § 7

Door tewerkstelling aan te bieden in het kader van artikel 60 § 7, treedt het OCMW tijdelijk op als werkgever met het doel mensen het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid. Tegelijkertijd willen we ook de kansen op de reguliere arbeidsmarkt verhogen.

Deze vorm van tewerkstelling dient om de persoon na een periode van inactiviteit opnieuw werkervaring te laten opbouwen. De nadruk ligt op het aanleren van arbeidsattitudes, gemotiveerd zijn en gemotiveerd blijven. Door zinvolle arbeid te verrichten, voelt een persoon zich meer gewaardeerd en verhoogt zijn zelfbeeld, wat helpt om zich te handhaven in de samenleving.