Stemmen met volmacht

Als je zelf niet kan gaan stemmen, dan moet je iemand volmacht geven om dit in jouw plaats te doen. Elke kiezer kan één volmacht ontvangen.

De reden om een volmacht te geven zijn:

 • wegens ziekte (voeg een medisch attest toe)
 • beroepsredenen (voeg een attest van de werkgever toe)
 • schippers, marktkramers of kermisreizigers (voeg een attest toe afgeleverd door de burgemeester)
 • vrijheidsberoving (voeg een attest toe van de strafinrichting)
 • religieuze redenen (voeg een attest toe van de religieuze overheid)
 • studenten (voeg een attest toe van de onderwijsinstelling)
 • om privéredenen in het buitenland (voeg een attest toe van de burgemeester, dat je kan verkrijgen door je persoonlijk aan te bieden aan het loket burgerzaken met de nodige bewijsstukken of om een verklaring op eer te ondertekenen)

Volmacht aanvragen

Om een volmacht aan te vragen, moet je dit volmachtformulier invullen.

Wat moet je meenemen?

De volmachtdrager moet op de dag van de verkiezingen het volgende meebrengen:

 • eigen stembrief
 • identiteitskaart
 • de stembrief van de volmachtgever
 • de ondertekende volmacht én het bewijs
Extra informatie