Speelstraat

Een speelstraat is een openbare weg of een gedeelte ervan waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren een hek wordt geplaatst met het verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘speelstraat en de speeluren’.

In de speelstraat is de volledige breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen. De personen die spelen zijn gelijkgesteld met voetgangers. Dit betekent dat de straat enkel toegankelijk is voor voetgangers, fietsers en auto’s van bewoners of mensen die er een garage hebben. De auto’s moeten er stapvoets rijden, voorrang verlenen aan voetgangers en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten indien nodig afstappen. Tijdens de uren van de speelstraat mag er niet geparkeerd worden. Een openbare weg of een gedeelte ervan fungeert enkel als een speelstraat op vooraf bepaalde dagen en uren.

Speelstraat in 5 stappen

  • Maak je buren warm voor een namiddag sport, spel en gezelligheid in de straat.
  • Kies een meter en/of peter.
  • Vraag je speelstraat ten laatste 4 weken vooraf aan bij de jeugddienst en neem een kijkje wel speelmateriaal je kan gebruiken.
  • Sluit je straat af en haal het speelgoed uit de kast.
  • Beleef een leuke namiddag met je kinderen en met de buren.
Voorwaarden

Een speelstraat is enkel mogelijk op een openbare weg of een gedeelte ervan waar er:

  • een overheersend woonkarakter zonder doorgaand verkeer is
  • een snelheidsbeperking van maximaal 50 km per uur geldt
  • geen doorgang van openbaar vervoer is