Sociale huisvesting

Huisvesting vormt een basiselement in het proces om maatschappelijk zwakke bewonersgroepen te integreren in de samenleving. Hiervoor is een aanbod van aangepaste woningen nodig.

Het OCMW Deerlijk probeert via een 3-tal manieren het hoofd te bieden aan deze problematiek:

  • verhuur van eigen patrimonium (SIF-woningen)
  • samenwerkingsverband met het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK)
  • samenwerking met de sociale bouwmaatschappij Mijn Huis

Eigen patrimonium (SIF-woningen)

Het OCMW beschikt over 6 comfortabele woningen tegen een betaalbare prijs. Deze woningen fungeren als doorgangswoning en zijn geschikt voor alleenstaande personen.

Samenwerkingsverband met RSVK

Het OCMW werkt samen met het Regionaal Verhuurkantoor. Het verhuurkantoor treedt op als huurder voor een periode van minstens 9 jaar en verhuurt de woning aan gezinnen en personen die aan de voorwaarden voldoen. Het RSVK biedt ook woon- en huurbegeleiding aan.