Security op fuiven

Bij het organiseren van een fuif kan je als een Deerlijkse erkende vereniging een premie krijgen voor het toevertrouwen van de persoonscontrole aan een door de gemeente aangestelde, erkende securityfirma. De premie bedraagt 50 % van de totale kostprijs van de diensten geleverd door de securityfirma.

Voorwaarden
  • Je moet een minimaal aantal securityagenten inhuren:
    • tot 599 bezoekers: 2 securityagenten
    • van 600 tot 899 bezoekers: 3 securityagenten
    • per schijf van 500 bezoekers boven de 899 bezoekers: 1 securityagent extra

Voor bestaande fuiven berekenen we het aantal agenten op het aantal bezoekers van vorig jaar. Voor nieuwe fuiven berekenen we het aantal op basis van het aantal kaarten die verkocht zijn in voorverkoop.

Wat moet je meenemen?

Bij deze aanvraag moet je de volgende documenten voegen:

  • de voor echt verklaarde facturen
  • het betalingsbewijs