Renovatie of herstelling jeugdlokalen

Bij de jeugdraad aangesloten Deerlijks jeugdwerkinitiatieven kunnen een premie krijgen voor renovatie- of herstellingswerken aan jeugdlokalen die op het grondgebied van de gemeente liggen en voor reguliere werking gebruikt worden.

De toelage bedraagt 50% van de kostprijs van de uitgevoerde renovatie- of herstellingswerken.

 

 

Voorwaarden

Om voor betoelaging in aanmerking te komen moeten de renovatie- of herstellingswerken ofwel:

  • de veiligheid (stevigheid, elektrische installatie, brandveiligheid, inbraak- en vandalismebeveiliging, etc.);
  • de toegankelijkheid;
  • de nutsvoorziening (met aandacht voor sanitair en hygiëne);
  • de duurzaamheid;
  • de verfraaiing;

van het jeugdlokaal verbeteren. Daarbij is de bovenstaande rangorde prioriteitsbepalend.

Gewone onderhoudskosten, kosten voor los meubilair en luxe-uitvoeringen zijn kosten die niet in aanmerking komen voor betoelaging.

Wat moet je meebrengen?

De aanvraag tot principiële toekenning van de toelage moet je vóór 20 februari richten aan het college van burgemeester en schepenen op het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Bij de aanvraag moet je volgende documenten voegen:

  • Een beschrijving van de geplande werken met een timing van uitvoering.
  • Een gedetailleerde kostenraming van de werken of bestekken.
  • Indien het erkende en bij de jeugdraad aangesloten Deerlijks jeugdwerkinitiatief geen eigenaar is van de lokalen, een kopie van de (gebruiks)overeenkomst met de eigenaar die garandeert dat de aanvrager nog minstens 5 jaar over het lokaal kan beschikken.

 

Na het einde van de werken moet je de aanvraag tot definitieve toekenning van de toelage vóór 1 november richten aan het college van burgemeester en schepenen op het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Bij deze aanvraag moet je de volgende documenten voegen:

  • de voor echt verklaarde facturen
  • de betalingswijze ervan

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst

Vercruysse de Solartstraat 26
8540
Deerlijk
056 77 44 32
Nu gesloten
Alles weergeven