Premie security op fuiven

Bij het organiseren van een fuif wordt aan de Deerlijkse erkende verenigingen een toelage toegekend voor het toevertrouwen van de persoonscontrole aan een door de gemeente aangestelde, erkende securityfirma. De toelage bedraagt 50 % van de totale kostprijs van de diensten geleverd door de securityfirma.

 

 

Voorwaarden

Om voor betoelaging in aanmerking te komen moet:

  • de Deerlijkse erkende vereniging het reglement voor security op fuiven ondertekenen;
  • je een beroep doen op de diensten van een door de gemeente aangestelde erkende securityfirma;
  • minimaal een beroep doen op twee securityagenten.

Om voor betoelaging in aanmerking te komen, gelden volgende normen bepaald in het reglement voor security op fuiven:

  • tot 599 bezoekers: 2 securityagenten
  • van 600 tot 899 bezoekers: 3 securityagenten
  • per schijf van 500 bezoekers boven de 899 bezoekers: 1 securityagent extra

Voor bestaande fuiven wordt het aantal agenten berekend op het aantal bezoekers van vorig jaar. Voor nieuwe fuiven wordt het aantal agenten berekend op basis van het aantal kaarten die verkocht zijn in voorverkoop.

Wat moet je meebrengen?

De aanvraag tot betoelaging moet je aan het college van burgemeester en schepenen richten op het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Bij deze aanvraag moet je de volgende documenten voegen:

  • de voor echt verklaarde facturen
  • het betalingsbewijs

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst

Vercruysse de Solartstraat 26
8540
Deerlijk
056 77 44 32
Nu gesloten
Alles weergeven