Premie renovatie- en herstellingwerken aan lokalen in eigendom

Deze premie dient voor renovatie- of herstellingswerken aan lokalen in eigendom van socio-culturele verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad of in eigendom van sportverenigingen aangesloten bij de gemeentelijke sportraad. De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de uitgevoerde renovatie- of herstellingskost met een maximum van 2.000 euro.

Voorwaarden

  • De renovatie- en/of herstellingswerken moeten de veiligheid, toegankelijkheid, nutsvoorzieningen, duurzaamheid verbeteren of het lokaal verfraaien. Voorgaande rangorde is prioriteitsbepalend.
  • Wanneer het saldo ontoereikend is, wijst het college van burgemeester en schepenen de premie toe aan de hand van de prioriteitsvolgorde zoals in het reglement beschreven in artikel 3.
  • Je kan per kalenderjaar slechts 1 aanvraag indienen.
  • De bevoegde diensten kunnen een plaatsbezoek uitvoeren om vast te stellen of de werken effectief werden uitgevoerd.
  • De aanvrager moet op elke publicatie de steun van de gemeente Deerlijk vermelden, al dan niet door het gebruik van het gemeentelijke logo.

Een compleet overzicht van alle voorwaarden lees je in het reglement.

Kosten

De premie bedraagt 50 % van de gemaakte kosten met een maximum van 2.000 euro.

Wat moet je meebrengen?

Een premie voor renovatie- of herstellingswerken moet je schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen voor 1 oktober op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier.

Bij de aanvraag voeg je de volgende documente:

  • een beschrijving van de uitgevoerde werken;
  • de voor waar en echt verklaarde facturen van de uitgevoerde renovatie- en/of herstellingswerken samen met de betalingsbewijzen ervan.

Meerdere renovatie- of herstellingswerken kan je in één aanvraag bundelen.

Bij de beoordeling van het ingediende dossier beslist het college van burgemeester en schepenen, na advies van het bestuur van de cultuurraad, over het al dan niet toekennen van de renovatie- of herstellingspremie. Indien deze niet wordt toegekend, zal het college van burgemeester en schepenen dit binnen de maand na de beslissing schriftelijk te kennen geven aan de aanvrager.

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst

Hoogstraat 122
8540
Deerlijk
056 71 89 81
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven
Vercruysse de Solartstraat 30
8540
Deerlijk
056 77 73 19
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven