Premie renovatie- en herstellingswerken aan lokalen in eigendom

Deze premie dient voor renovatie- of herstellingswerken aan lokalen in eigendom van socio-culturele verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad of in eigendom van sportverenigingen aangesloten bij de gemeentelijke sportraad. De premie bedraagt 50 % van de kostprijs van de uitgevoerde renovatie- of herstellingskost met een maximum van 2.000 euro.

Bij de beoordeling van het ingediende dossier beslist het college van burgemeester en schepenen, na advies van het bestuur van de cultuurraad, over het al dan niet toekennen van de renovatie- of herstellingspremie. Binnen een maand na de aanvraag weet je of je de premie ontvangt of niet.

Voorwaarden
  • De renovatie- en/of herstellingswerken moeten de veiligheid, toegankelijkheid, nutsvoorzieningen, duurzaamheid verbeteren of het lokaal verfraaien. Voorgaande rangorde is prioriteitsbepalend.
  • Wanneer het saldo ontoereikend is, wijst het college van burgemeester en schepenen de premie toe aan de hand van de prioriteitsvolgorde zoals in het reglement beschreven in artikel 3.
  • Je kan per kalenderjaar slechts 1 aanvraag indienen.
  • De bevoegde diensten kunnen een plaatsbezoek uitvoeren om vast te stellen of de werken effectief werden uitgevoerd.
  • De aanvrager moet op elke publicatie de steun van de gemeente Deerlijk vermelden, al dan niet door het gebruik van het gemeentelijke logo.
Wat moet je meenemen?

Bij de aanvraag voeg je de volgende documenten:

  • een beschrijving van de uitgevoerde werken;
  • de voor waar en echt verklaarde facturen van de uitgevoerde renovatie- en herstellingswerken samen met de betalingsbewijzen ervan.

Je mag meerdere aanvragen samen bundelen.