Premie onderhoud openbaar groen door particulieren

Dagdagelijks staat de groendienst in voor het onderhoud van onze gemeente: zwerfvuil wordt opgeruimd, gras gemaaid, goten geveegd en struiken gesnoeid. Toch kan de groendienst niet overal tegelijkertijd zijn. Daarom kan de gemeente een stukje openbaar groen overdagen aan een 'peter of meter'. Deze 'peter of meter' zal instaan voor het onderhoud van een stukje openbaar groen in de gemeente en ontvangt hiervoor een vergoeding in de vorm van een Deerlijkbon.

Wat is openbaar groen?

Openbaar groen omvat alle groen dat niet op privaat domein ligt. Het gaat hierbij zowel over de klassieke voortuinstrook in gras als over de bodembedekker op de hoek van de straat of het groen op het plaatselijk pleintje. Het openbaar domein dient in de onmiddellijke omgeving te liggen van de woning van de inschrijver. Bovendien mag het openbaar groen niet geprivatiseerd worden/zijn.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

  • Iedere inwoner van Deerlijk of iedere Deerlijkse vereniging kan zich kandidaat stellen voor het peter en/of meterschap. Per gezin, adres of vereniging kan slechts één peter- of meterschap worden aangevraagd.

Wanneer moet je je kandidatuur indienen?

  • Kandidaturen voor het peter- of meterschap van een stukje openbaar groen moet je voor 31 december indienen.
  • Aanvragen die je later indient, komen pas vanaf het volgende jaar in aanmerking.

Hoe moet je je kandidatuur indienen?

  • Dien jouw aanvraag online in via het elektronisch formulier.
  • Of vul jouw gegevens zo volledig mogelijk in op het schriftelijk aanvraagformulier dat je kan verkrijgen bij de groendienst of downloaden op deze website. Bezorg het ingevulde formulier aan de groendienst.

Kosten

Het te ontvangen bedrag is afhankelijk van de oppervlakte van de openbare gazon- of groenstrook.

Openbare grasstroken

  • 50 euro voor een minimum te onderhouden grasstrook of bundeling van grasstroken van 100 m²

Openbare groenstroken (bodembedekker, struiken, ...)

  • 1,00 euro/m² voor het onderhouden van beplanting
  • 0,50 euro/lm voor het scheren van hagen

De uit te betalen premie voor beplanting en hagen wordt naar beneden afgerond tot een veelvoud van 5 euro en dit alles met een maximum van 50 euro.

Iedere 'peter en meter' ontvang van het gemeentebestuur een compensatie voor het groenonderhoud in de vorm van een Deerlijkbon.

Wat moet je meebrengen?

  • aanvraagformulier

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
056 69 47 43
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven