Premie kippenactie

Om het groenten-, fruit- en tuinafval te verminderen kan je een premie krijgen voor de aankoop van scharrelkippen. De premie bedraagt 1 euro per aangekochte kip en dit met een maximum van 5 euro.

Voorwaarden

Volgende voorwaarden gelden:

  • Je mag maximaal 5 kippen aankopen.
  • De kippen moet je kopen bij een Deerlijkse handelaar die deelneemt aan de kippenactie.
  • De aankoop gebeurt met een bestelbon die gepubliceerd wordt in het gemeentenieuws en in de afvalkrant van Imog.
  • Je koopt de scharrelkippen tijdens de kippenactie, georganiseerd door Imog in het voorjaar (half maart tot eind mei).

Wat moet je meebrengen?

Burger

Kippen moet je kopen bij een Deerlijkse handelaar die deelneemt aan de kippenactie met de bestelbon die je vindt in het gemeentenieuws of de afvalkrant van Imog tijdens de periode van de kippenactie.

Handelaar die deelneemt aan kippenactie

De aanvraag dient vergezeld te zijn van de bestelbonnen van de aangekochte scharrelkippen.

Wetgeving of reglement