Premie kinderboerderij

De gemeente verleent een jaarlijkse premie aan de kinderboerderij Bokkeslot.

De gemeente kan bovenop deze premie een jaarlijkse premie verlenen aan de kinderboerderij voor het ontwikkelen van nieuwe (meerjarige) projecten of om bestaande projecten verder uit te werken.

 

Voorwaarden

Voor 15 oktober van elk jaar dient een ontwerp van begroting voor het volgende jaar voorgelegd te worden.

Kosten

De projectpremie bedraagt maximum 2.500 euro.

Wat moet je meebrengen?

Om voor toekenning van de extra jaarlijkse projectpremie in aanmerking te komen, dient de kinderboerderij een principiële aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen te richten met:

  • het daartoe bestemde aanvraagformulier,
  • een omschrijving van het voorgenomen project of de verdere uitwerking van een bestaand project,
  • een kostenraming,
  • een timing van uitvoering.

Het college beoordeelt het voorgenomen project of de verdere uitwerking van een bestaand project waarop al dan niet een principiële toezegging van premie volgt.

Voor 15 oktober dient de kinderboerderij zijn definitieve aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen vergezeld van:

  • het daartoe bestemde aanvraagformulier
  • de nodige documenten waaruit de gedane kosten blijken,
  • de rekeninguittreksels.

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst

Vercruysse de Solartstraat 26
8540
Deerlijk
056 77 44 32
Nu gesloten
Alles weergeven