Premie jeugdverenigingen

Jeugd- en jongerenverenigingen met een regelmatige en actieve jeugdwerking in Deerlijk kunnen een toelage krijgen van de gemeente. Via deze toelage wil de gemeente een bijdrage leveren tot de continuïteit en kwaliteit van het jeugdwerk.

De totale toelage aan jeugdverenigingen wordt onderverdeeld in:

  • een werkingstoelage
  • een kamptoelage
  • een toelage voor de vorming van de leiding

De werkings- en kamptoelage bedragen elk 40 % van de totale toelage aan jeugdverenigingen, terwijl de toelage voor de vorming van de leiding 20 % bedraagt.

De toelage wordt berekend op basis van een volledig dossier. 

 

 

Voorwaarden

De toelage wordt toegekend aan jeugd- en jongerenverenigingen:

  • met een actieve en regelmatige werking, minimaal maandelijkse activiteiten;
  • die groepsgericht werken voor een doelpubliek van kinderen en/of jongeren;
  • zonder winstoogmerk;
  • met minimaal 1 jaar werking;
  • waarvan de meerderheid van de leiding ouder dan 18 jaar en jonger dan 25 jaar is;
  • die aangesloten zijn als jeugd- of jongerenvereniging bij de gemeentelijke jeugdraad.

Wat moet je meebrengen?

De aanvraag voor een toelage moet je vóór 15 september richten aan het college van burgemeester en schepenen op het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst

Vercruysse de Solartstraat 26
8540
Deerlijk
056 77 44 32
Nu gesloten
Alles weergeven