Premie individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA) buiten collectieve aanbod

In juni 2008 werd het gemeentelijk zoneringsplan voor Deerlijk vastgesteld. Dit plan maakt een onderscheid tussen de gebieden met een collectieve sanering en de gebieden met een individuele sanering van het afvalwater. Het zoneringsplan van de gemeente kan je raadplegen http://geoloket.vmm.be/zonering.

Woningen gelegen in een gebied met een individuele sanering zijn te veraf gelegen om te kunnen aansluiten op een rioleringssysteem dat het afvalwater afvoert naar een zuiveringsstation. Eigenaars van een woning moeten dan ook zelf hun afvalwater zuiveren via een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

De gemeente kan de individuele saneringsplicht overnemen en werkte daarom een collectieve aanpak uit waarbij de plaatsing en het beheer van de IBA gebeurt door de gemeente. Het blijft evenwel ook mogelijk om de IBA zelf te plaatsen en in eigen beheer te houden. Eigenaars van een woning die zelf instaan voor de zuivering van hun afvalwater kunnen hiervoor een toelage verkrijgen van de gemeente. De toelage bedraagt 40 % van de kosten, met een maximum van 1.000 euro.

Voorwaarden

 • De installatie dient voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van een vergund gebouw.
 • De installatie ligt in een gebied met individuele sanering zoals aangeduid op het zoneringsplan van de gemeente Deerlijk of buiten de zuiveringszones A en B voor installaties geplaatst vóór de inwerkingtreding van het zoneringsplan.
 • De installatie zorgt voor een verdergaande zuivering dan een individuele voorbehandelingsinstallatie.
 • De installatie moet gebouwd en geëxploiteerd worden conform de code van goede praktijk.
 • De IBA moet voldoen aan de bepalingen van de Europese norm EN 12566-3: 2005. Voor België is dit momenteel opgenomen in het BENOR-certificaat.
 • Het hemelwater moet maximaal afgekoppeld worden en mag niet door de particuliere zuivering gaan.
 • De kwaliteit van het effluent moet voldoen aan de desbetreffende normen van de VLAREM II-reglementering.
 • De capaciteit van de installatie mag maximaal 20 inwonersequivalenten bedragen.

Wat moet je meebrengen?

 • aanvraagformulier IBA
 • na uitvoering der werken: een kopie van de factuur
 • betalingsbewijs
 • keuringscertificaat

Wetgeving of reglement

Meer info

 

Stap 1:

Aanvraag
 • Je moet de premie aanvragen vóór de plaatsing.
 • Na principiële goedkeuring van de aanvraag en binnen de 6 maanden na de bouw van de installatie, maak je een kopie van de gedragen kosten over aan het gemeentebestuur.
 • De toekenning van de gemeentelijke premie gebeurt na controle ter plaatse mits voorlegging van de factuur met betalingsbewijs en het keuringscertificaat.
 • Bij afkeuring van de aanvraag of van de installatie mag je aanpassingen uitvoeren om alsnog in aanmerking te komen voor de premie.

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
056 69 47 47
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven