Premie herbruikbare bekers

Wil je meehelpen om onze afvalberg te beperken? Dan kan je als vereniging, bij de organisatie van fuiven of evenementen herbruikbare bekers gebruiken. Deze herbruikbare bekers kan je gratis lenen bij IMOG. Om dit initiatief te stimuleren, geeft de gemeente een premie van 25 euro aan Deerlijkse verenigingen die bij een activiteit op het Deerlijks grondgebied ten minste 500 herbruikbare bekers bij IMOG lenen.

Voorwaarden
  • Je bent een Deerlijkse vereniging.
  • Voor jouw activiteit op Deerlijks grondgebied ontleen je minstens 500 herbruikbare bekers.
  • De premie kan maximum tweemaal per jaar aan de Deerlijkse vereniging toegekend worden.
  • De Deerlijkse vereniging moet jaarlijks een gezamenlijke aanvraag indienen voor alle activiteiten van het lopende jaar. Je moet jouw aanvraag vóór 1 december schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen.
Kosten

De bekers kan je gratis ontlenen. Je moet wel een waarborg betalen aan IMOG.

Wat moet je meenemen?
  • aanvraagformulier
  • kopie aanvraagformulier IMOG
  • bewijs van betaling van de waarborg