Hemelwatergebruik en infiltratievoorziening

Als alternatief voor leidingwater en grondwater, dat steeds schaarser wordt, is het interessant om hemelwater te hergebruiken. Nog te dikwijls wordt leidingwater of grondwater gebruikt voor de spoeling van toiletten, gebruik in de tuin, schoonmaak en andere laagwaardige toepassingen (bv. wasmachine), hoewel je hiervoor probleemloos hemelwater kan gebruien. Bovendien is hemelwater gratis.

De gemeente wil hergebruik van hemelwater stimuleren omdat dit voorkomt dat:

 • het grondwaterpeil verder daalt;
 • er problemen optreden in onze riolen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en oppervlaktewateren door de grote toevloed van hemelwater bij regenweer.

De gemeente geeft dan ook een financiële ondersteuning van 250 euro bij het plaatsen van een regenwaterput of een infiltratievoorziening.

Voorwaarden

De aanvraag moet je indienen vóór de aanleg.

Voor de aanleg van een regenwaterput:

 • De bouwvergunning voor de woning waar de regenwaterput geplaatst wordt, werd verkregen voor 7 september 1999.
 • Geplaatst na 31 december 2013.
 • Er wordt geen premie verleend indien de plaatsing van een regenwaterput als verplichting werd opgenomen in de bouwvergunning.
 • De inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte.
 • Minimale aansluiting van 1 toilet of wasmachine.
 • Geen verbinding tussen het regenwater en leidingwater.

Voor de aanleg van een infiltratievoorziening:

 • Geplaatst na 31 december 2013.
 • Niet verplicht volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten.
 • Het buffervolume staat in verhouding met het gerealiseerd infiltratiedebiet.
 • Het buffervolume moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen.
 • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.

De premie wordt verleend na controle ter plaatse.

Wat moet je meebrengen?

 • aanvraagformulier
 • kopie van de factuur

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
056 69 47 47
Nu gesloten
Alles weergeven