Premie GWOS/gemeentelijke werkgroep 11.11.11

Solidariteit stopt niet bij de gemeentegrenzen. Een groot deel van de wereldbevolking wordt het recht op ontwikkeling ontzegd.

11.11.11., de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, strijdt tegen dit onrecht en probeert tegelijk mee te werken aan het uitbouwen van democratische alternatieven waarin mensen en landen zelf hun ontwikkeling uittekenen en realiseren.

Hiertoe voert 11.11.11. jaarlijks campagne om inkomsten te genereren om zo hun doelstellingen te behalen.

Ontwikkelingshulp verdient alle aandacht en dient gestimuleerd te worden. De gemeente wenst personen te bewegen deel te nemen aan de campagne van 11.11.11. via het verlenen van een toelage aan de GWOS/gemeentelijke werkgroep 11.11.11.

De GWOS en de gemeentelijke werkgroep 11.11.11. bestaan sedert jaar en dag uit dezelfde leden en vormen de facto één adviesraad.

De jaarlijkse toelage aan de GWOS/gemeentelijke werkgroep 11.11.11 bedraagt de helft van de concrete opbrengst van de voorbije jaarlijkse lokale ophaalcampagne van 11.11.11. met een maximum van 5.500 EUR.

De GWOS/gemeentelijke werkgroep 11.11.11 dient voor het verkrijgen van deze jaarlijkse toelage een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen met de vermelding van de concrete opbrengst van de voorbije jaarlijkse lokale ophaalcampagne van 11.11.11. Hierbij dient men tevens het financieel verslag van het voorbije campagnejaar te voegen.

Tevens kan de GWOS/gemeentelijke werkgroep 11.11.11 een voorschot van maximum 1.500 EUR, te verrekenen op de jaarlijkse toelage, bekomen. Daartoe dient de GWOS/gemeentelijke werkgroep 11.11.11 schriftelijk een aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen te richten.

Wat moet je meebrengen?

  • De aanvraag met de vermelding van de concrete opbrengst van de voorbije jaarlijkse lokale ophaalcampagne van 11.11.11.
  • Het financieel verslag van het voorbije campagnejaar.

Wetgeving of reglement

Stap 1:

Aanvraag

De toelage wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen met de vermelding van de concrete opbrengst van de voorbije jaarlijkse lokale ophaalcampagne van 11.11.11. Hierbij dient tevens het financieel verslag van het voorbije campagnejaar toegevoegd te worden.

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
056 69 47 20
Nu open
Meer
Alles weergeven