Premie aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen (KLE's)

Om de landschappelijke en ecologische waarde van onze open ruimte en leefruimte veilig te stellen voor onze kinderen en kleinkinderen en verder uit te breiden, stimuleert de gemeente de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE).

Wat zijn kleine landschapselementen?

 • poelen
 • hagen, heggen, houtkanten en houtwallen
 • knotbomen
 • hoogstammige bomen en bomenrijen
 • hoogstamboomgaarden

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een betoelaging moeten de KLE's in agrarisch, groen-, park of natuurgebied liggen.

Wie komt in aanmerking?

 • Iedere eigenaar van een perceel in een agrarisch, groen-, park of natuurgebied komt in aanmerking voor betoelaging.
 • Actieve landbouwers die de grond waarop het KLE zich bevindt pachten en hiervoor een bewijs kunnen voorleggen.
 • Natuurverenigingen die een KLE aanleggen of onderhouden, mits de schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Wanneer moet je de toelage aanvragen?

Je moet na voltooiing van de werken en uiterlijk binnen de maand na uitvoering van de werken bij het college van burgemeester en schepenen een aanvraagformulier tot uitbetaling indienen, vergezeld van de nodige bewijsstukken.

Hoe moet je de toelage aanvragen?

 • Dien jouw aanvraag online in via het elektronisch formulier.
 • Of vul jouw gegevens zo volledig mogelijk in op het schriftelijk aanvraagformulier dat je kan verkrijgen bij de groendienst of downloaden op deze website. Bezorg het ingevulde formulier aan de groendienst.

Kosten

De subsidie bedraagt:

Poel

 • Aanleg: 2,50 euro/m².
 • Onderhoud: 2,50 euro/m².

De toelage voor het onderhoud kan je voor het eerst aanvragen 5 jaar na de aanleg.

Hagen, heggen

 • Aanplant: 50 % aankoopprijs, maximum 0,25 euro per plant.
 • Onderhoud: 0,50 euro/lm.

De minimumlengte van de te onderhouden haag/heg is 50 m.

Houtkant en houtwallen

 • Aanplant: 50 % aankoopprijs, maximum 0,25 euro per plant.
 • Onderhoud: 0,50 euro/lm.

De minimumlengte van de te onderhouden houtkant/houtwal is 25 m.

Knotbomen

 • Aanplant: 5,00 euro per boom. 
 • Onderhoud: 12,50 euro per boom.

Het minimum aantal te onderhouden bomen is 5 bomen van minimum 5 jaar oud (knotrijp). 

Hoogstammige bomen en bomenrijen

 • Aanplant: 7,50 euro per boom (max. 250 euro per kalenderjaar en per aanvrager).
 • Onderhoud: geen

Hoogstammige boomgaarden

 • Aanplant: 15,00 euro per boom 
 • Onderhoud: geen

Algemeen

 • Elke aanvrager kan per aanvraag en per soort KLE maximum 125 euro ontvangen.
 • Elke aanvrager kan per soort KLE slechts om de 5 jaar een aanvraag indienen.

Wat moet je meebrengen?

 • aanvraagformulier
 • situeringsplan (te verkrijgen op het gemeentehuis bij afgifte van het aanvraagformulier)
 • bij aanleg of aanplant: ontwerp of beplantingsplan
 • bij aanleg of aanplant: factuur

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
056 69 47 43
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven