Premie aankoop kampmaterialen

Een bij de jeugdraad aangesloten Deerlijks jeugdwerkinitiatief kan een premie krijgen voor de aankoop van kampmateriaal. De premie bedraagt 50% van de kostprijs van de aangekochte kampmaterialen.

 

 

Voorwaarden

Om voor de premie in aanmerking te komen moet het aan te kopen materiaal duurzaam zijn. Daaronder verstaan we onder meer:

  • tenten en tentzeilen
  • kookmateriaal
  • sjorhout

Gewone onderhouds- of herstellingskosten van het kampmateriaal komen niet in aanmerking voor deze investeringspremie.

Wat moet je meebrengen?

De aanvraag tot principiële toekenning van de investeringspremie kan je jaarlijks indienen. Daarvoor moet je het aanvraagformulier vóór 20 februari bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk.

Bij de aanvraag moet je de volgende documenten voegen:

  • beschrijving van de aan te kopen kampmaterialen
  • gedetailleerde kostenraming van de aan te kopen kampmaterialen

De aanvraag voor definitieve toekenning van de investeringspremie voor aankoop van kampmaterialen kan je jaarlijks indienen. Daarvoor moet je het aanvraagformulier vóór 1 november bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk.

Bij deze aanvraag moet je de volgende documenten voegen:

  • de voor echt verklaarde facturen
  • betalingsbewijs van deze facturen

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst

Vercruysse de Solartstraat 26
8540
Deerlijk
056 77 44 32
Nu gesloten
Alles weergeven