Minder Mobielen Centrale - Werking

Dit is een dienstverlening aangeboden door het Sociaal Huis. Het doel is om verplaatsingmogelijkheden aan te bieden aan mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit. Deze dienstverlening haalt de mensen uit hun sociaal isolement. Het gaat hier vaak om oudere mensen, mensen met een handicap, of mensen met een laag inkomen die geen wagen bezitten en zich geen taxi kunnen veroorloven.

De ritten die aangevraagd worden door de leden van de Minder Mobielen Centrales zijn vaak voor familiebezoek, boodschappen, een kappersbezoek, een bezoek aan de dokter of voor administratieve zaken naar het gemeentehuis.

De leden vragen de ritten 48 uur op voorhand aan. Dit laat de centraleverantwoordelijke toe om een geschikte chauffeur te vinden. Op het afgesproken tijdstip komt de chauffeur het lid ophalen aan de woonplaats en verzorgt het gevraagde traject. Aan het einde van de rit betaalt het lid de onkostenvergoeding voor het aantal gereden kilometers.

Voorwaarden

Wanneer u lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan twee keer het leefloon (R.M.I.) en u kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer omwille van ziekte, ouderdom of handicap.

Kosten

Het lidmaatschap bedraagt 10 euro per jaar of 5 euro voor een half jaar. 

Voor een koppel of samenwonenden bedraagt het lidgeld 15 euro voor een gans jaar of 7,50 euro voor een half jaar.