Langdurig verblijf

Gezien de complexiteit van de wetgeving is het mogelijk dat de dienst burger en welzijn je dossier niet onmiddellijk aan de balie kan behandelen. Je zal je dan persoonlijk kunnen aanbieden op een later afgesproken tijdstip, zodat we je informatie op maat kunnen geven.

Wat moet je meenemen?
  • De identiteitskaart of reispas
  • De geboorteakte (internationale uittreksels of originele stukken moeten voorzien zijn van legalisatie of apostille en vertaald zijn naar het Nederlands door een Belgische beëdigde vertaler)
  • Het bewijs betreffende de burgerlijke stand. Internationale uittreksels of originele stukken moeten voorzien zijn van legalisatie (enkel voor niet-Europeanen) en vertaald zijn naar het Nederlands door een Belgische beëdigde vertaler.
  • Recente pasfoto's (4 stuks) (max 6 maanden oud en met volledig witte achtergrond)
Extra informatie