Karweidienst

De karweidienst voert kleine karweien uit in en rond de woning, waarbij handelspanden uitgesloten zijn. Onder kleine karweien verstaan we werk dat maximum 3 dagen en 24 uur per karwei in beslag neemt.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst keurt de aanvragen voor de karweidienst goed. Door de verstrengde veiligheidswetgeving komen karweien met een voethoogte hoger is dan 1,5 meter niet langer in aanmerking. In mensentaal betekent dit dat de werkhoogte maximaal ongeveer 3 meter bedraagt.

Voor wie?

  • Hulpbehoevende bejaarden, dit wil zeggen bejaarden die deze karweien zelf niet of niet meer kunnen uitvoeren.

  • In uitzonderlijke gevallen is de karweidienst er ook voor hulpbehoevende niet-bejaarden. Het bijzonder comité voor de sociale dienst bespreekt deze aanvragen vooraf aan de hand van een sociaal verslag.

Kosten

Basisvergoeding

De kosten verschillen afhankelijk van het inkomen en bedragen:

  • Minimum: 5 euro per uur
  • Maximum: 20 euro per uur
  • Daartussen : 0,30 euro per 24,79 euro inkomsten

Vermeerdering

  • karwei langer dan 24 uren : +50 % voor de meeruren
  • karweien op jaarbasis >50 uren : +100% voor de meeruren

De facturatie van de karweien gebeurt maandelijks.

Gebruik van de aanhangwagen

De aanhangwagen gebruiken we alleen voor karweien uitgevoerd door het OCMW. De kosten hiervoor zijn:

  • gebruik aansluitend bij de karwei: de uren lopen gewoon door
  • gebruik niet-aansluitend bij de karwei: forfait van 6,20 euro per rit en per gezin, tarief aangerekend door het containerpark rekenen we door aan de cliënt