Inname openbaar domein

Bij bouw- of verbouwingswerken, aanleg van tuinen enzovoort is het soms noodzakelijk om een container, een stelling, bouwmaterialen, een werfkeet of een kraan op het voetpad of de straat te plaatsen, of om een parkeerstrook gedurende een langere periode vrij te houden. In dat geval neem je een stukje van het openbaar domein in gebruik. Daardoor hinder je mogelijk het verkeer en is parkeren of het voet- of fietspad gebruiken misschien niet meer mogelijk.

Voor dit gebruik van het openbaar domein moet je dan ook een machtiging aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Bovendien moet je ook een signalisatievergunning aanvragen bij de politie. In het kader van de veiligheid is het immers heel belangrijk dat alles wat op de openbare weg (inclusief parkeerstroken, voet- en fietspad) geplaatst wordt duidelijk zichtbaar is. In deze vergunning omschrijft de politie welke signalisatie er vereist is. Volgens de wetgeving moet diegene die voor de belemmering van het verkeer zorgt instaan voor de nodige signalisatie. Particulieren die zelf werken uitvoeren kunnen signalisatiemateriaal lenen van het gemeentebestuur.

Hoe?

  • Dien jouw aanvraag online in via het elektronisch formulier.
  • Of vul jouw gegevens zo volledig mogelijk in op het schriftelijk aanvraagformulier. Voeg bij dit aanvraagformulier een schets waaruit de gevraagde inname blijkt. Bezorg het aanvraagformulier en bijhorende schets aan de dienst openbare werken van de gemeente of aan de verkeersdienst van de lokale politie. De gemeente en de politie wisselen jouw gegevens dan onderling uit.

Voorwaarden

Je moet de aanvraag minstens 14 dagen vóór de ingebruikname van het openbaar domein indienen.

Kosten

50 eurocent per m² per dag, als je het openbaar domein langer dan 7 kalenderdagen inneemt.

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
056 69 47 31
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven
Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
056 69 47 52
Alles weergeven