Indirecte belasting op ontbrekende parkeerplaatsen

Een indirecte belasting op ontbrekende parkeerplaatsen heeft tot doel op private eigendommen voldoende parkeergelegenheid af te dwingen en bijgevolg de druk op de openbare parkeerruimten te beperken.

Er wordt een gemeentelijke indirecte belasting geheven op het ontbreken van parkeerplaatsen bij het optrekken van nieuwe gebouwen, verbouwingswerken of bestemmingswijzigingen van een gebouw (of een gedeelte ervan) en het wijzigen van de bestemming van één of meer van deze parkeerplaatsen.

Een parkeerplaats kan zowel een gesloten garage zijn of een standplaats in een gesloten ruimte of in openlucht waarbij de parkeerplaats rechtstreeks toegankelijk is langs een weg.  De parkeerplaats moet opgericht worden op het bouwperceel of op een perceel gelegen binnen een omtrek van 200 m van dit perceel.

Het aantal aan te leggen parkeerplaatsen wordt bepaald volgens verschillende categoriën:

 • woongebouwen
 • handelsgebouwen
 • warenhuizen
 • industriële en ambachtelijke gebouwen, stelplaats voor autobussen en taxi's
 • kantoorgebouwen, diensten, vrije beroepen
 • autoherstelplaatsen
 • hotels
 • ruimtes voor culturele activiteiten
 • recreatieruimtes (fitness, bowling, privaat sportruimte, muziekklas ...)
 • verzorgings- en bejaardentehuizen
 • onderwijsinrichtingen
 • gemengde bestemmingen
 • functiewijzigingen

Binnen deze categoriën spelen nog meerdere factoren een rol, zoals o.a. nieuwbouw/verbouwing, oppervlakte, aantal werknemers, aantal zitplaatsen (cultuur), aantal bedden (verzorgingstehuis), aantal kamers (hotel) ... 

De belasting wordt vastgelegd op 2.500 euro per ontbrekende of niet-voorbehouden parkeerplaats.

Wetgeving of reglement

Meer info

Loket ruimtelijke ordening

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
056 69 47 34, 056 69 47 32
Nu gesloten
09:00 - 12:30
Alles weergeven