Gemeentelijke renovatiepremie voor eigenaar-verhuurders

De gemeentelijke renovatiepremie voor eigenaar-verhuurders is een premie die je kan krijgen naar aanleiding van bepaalde renovatiewerken. De premie bedraagt 30% van de kostprijs van de werken, met een maximum van 1.500 euro per woning.

Je kan deze premie aanvragen voor de volgende werken:

 • dakwerkzaamheden
 • buitenschrijnwerk
 • toestellen voor (water)verwarming
 • elektriciteit
 • vochtproblemen

Het premiebedrag verhoogt naargelang de kwaliteit van de woning. De premie bedraagt 30% van de aanvaarde facturen, met een maximum van:

 • 500 euro indien op het conformiteitsattest tussen de 9 en 14 strafpunten staan vermeld

 • 1.000 euro indien op het conformiteitsattest tussen de 1 en 8 strafpunten staan vermeld

 • 1.500 euro indien op het conformiteitsattest 0 strafpunten staan vermeld

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak met het woonloket.

Voorwaarden
 • De woning is ouder dan 30 jaar.

 • De verhuurder is een particulier of rechtspersoon.

 • Na de uitvoering van de werken voldoet de woning aan volgende eisen:

  • De woning voldoet aan de Vlaamse Wooncode en beschikt over een conformiteitsattest.

  • De dakvlakken van de woning zijn voorzien van isolatie met een R waarde van minstens 0,75 m²K/W.

  • Het buitenschrijnwerk van alle woonlokalen en van de badkamer is minstens voorzien van dubbel glas.

 • Na de renovatiewerken moet je de woning minstens 9 jaar verhuren met een geregistreerde huurovereenkomst aan de volgende maximumprijzen:

  • 450 voor een studio

  • 500 euro voor een woning met 1 slaapkamer

  • 550 euro voor een woning met 2 slaapkamers

  • 650 euro voor een woning met 3 slaapkamers

  • 750 euro voor een woning met 4 of meer slaapkamers