Geboorteakte

Wat?

Een geboorteakte bevat alle gegevens omtrent de geboorte van een persoon. De akte wordt opgemaakt na de geboorteaangifte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. 

Een afschrift is een fotokopie van de geboorteakte en vermeldt alle gegevens, afstamming inbegrepen.

Een uittreksel is een verkorte versie van de geboorteakte.
Een uittreksel zonder vermelding afstamming is een document waarin geboorteplaats, geboortedatum en naam van de betrokkene vermeld worden.
Een uittreksel met vermelding afstamming geeft daarnaast ook nog de naam van de ouders weer.
Een uittreksel internationaal (7-talig) is een document dat kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift (zie boven). In dat geval moet je de volledige geboorteakte laten vertalen.

Deze attesten kunnen digitaal aangevraagd worden via het elektronisch formulier onderaan de pagina.

Wie?

Personen die in Deerlijk geboren zijn kunnen een afschrift of uittreksel van hun geboorteakte verkrijgen bij de dienst burgerzaken van Deerlijk. Een uittreksel of afschrift van de geboorteakte wordt aangevraagd door de betrokkene zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...). Je kan deze documenten ook aanvragen voor nakomelingen en voorouders in rechte lijn.

Akten ouder dan 100 jaar

 • Afschrift: kan door iedereen verkregen worden.
 • Uittreksel met afstamming: kan door iedereen verkregen worden.
 • Uittreksel zonder afstamming: kan door iedereen verkregen worden.     

Akten jonger dan 100 jaar

 • Afschrift en uittreksel met afstamming: kan enkel verkregen worden door de betrokkene, bloedverwanten in opgaande en dalende lijn (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen,...), echtgenoot of overlevende echtgenoot, erfgenamen, notaris, advocaat, openbare overheden, wettelijke vertegenwoordigers. Daarnaast kan dit door eender wie verkregen worden mits toelating van de rechtbank.
 • Uittreksel zonder afstamming: kan door iedereen verkregen worden.
 • Om opzoekingen te laten verrichten of afschriften van akten te bekomen met betrekking tot akten van minder dan 100 jaar oud van andere personen (voorbeeld: broers, zussen, neven, nichten, enz.) dient men schriftelijke toelating te hebben van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.

Inkijken van registers ouder dan 100 jaar kan na afspraak bij de dienst burgerzaken.
Inkijken van registers jonger dan 100 jaar kan na toelating van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk (burgemeester Nolfstraat 10A te Kortrijk - tel. 056 26 94 61 - fax. 05 26 94 59).

Als je geboren bent in het buitenland kan je een afschrift of uittreksel van jouw geboorteakte in België verkrijgen als: 

 • de geboorteakte is overgeschreven in de (eerste) woonplaats in België na de terugkeer naar ons land. Dit is meestal enkel het geval als de betrokkene of zijn vertegenwoordiger hier duidelijk om heeft gevraagd. Je contacteert best de woonplaats in kwestie voor meer informatie.
 • je geboren bent in het buitenland en jouw Belgische ouders er woonden op het ogenblik van jouw geboorte. Als jouw ouders de geboorte hebben gemeld op de Belgische ambassade van hun woonplaats, is deze gedeponeerd op de FOD (Federale Overheidsdienst) buitenlandse zaken. Daar kan je terecht voor een afschrift.
 • je geboren bent in het buitenland als kind van een beroepsmilitair, die gekazerneerd was in een garnizoensplaats in het buitenland. De geboorteakte kan je opvragen in de officiële woonplaats van je ouders in België op het ogenblik van jouw geboorte.

Hoe?

Ophaling

 • Je krijgt het attest onmiddellijk mee aan de infobalie.
 • Bij aanvraag via het elektronisch formulier wordt het attest opgestuurd naar het adres dat je invulde op het formulier.

Wat moet je meebrengen?

 • Jouw identiteitskaart.
 • Een bewijs van verwantschap indien je een afschrift of uittreksel met vermelding van afstamming aanvraagt en van nakomelingen en voorouders in rechte lijn.

Kosten?

Een afschrift of uittreksel van de geboorteakte is gratis.

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
Nu gesloten
Alles weergeven